Individuele begeleiding

Voor sommige kinderen is het moeilijk om aansluiting te vinden bij een vereniging. Soms hebben kinderen zich al bij meerdere verenigingen aangesloten, maar lukt het niet om structureel lid te blijven van een vereniging. Voor deze kinderen bestaat er de mogelijkheid tot individuele begeleiding om zo de slagingskans van structureel lidmaatschap te vergroten.
Met de begeleiding voor zowel kind, ouders als vereniging kan de slagingskans van aansluiting verhoogd worden doordat alle partijen worden begeleidt in hun handelswijze. 
 
Een traject van begeleiding duurt regulier tussen de 6 tot 8 weken.
Hierin wordt eerst een intake met kind en ouders gehouden, waarin een juiste sport en vereniging wordt besproken. Vervolgens wordt er contact gelegd met de vereniging of zij open staan (voor zover onbekend) om in dit traject te participeren.
Tijdens enkele trainingen wordt zowel kind als trainer begeleidt in de omgang, waardoor het mogelijk wordt gemaakt om het kind structureel in de vereniging op te nemen als lid.
 
De inzet van individuele begeleiding is op aanvraag van kind, ouders en/of vereniging.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Margot van de Rakt via m.vdraktkbscuden@ssnb.nl.